STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Tłumacz stronę/ Translate site

Regulamin zwiedzania

 REGULAMIN ZWIEDZANIA KOŚCIOŁA P.W. ŚW. JANA CHRZCICIELA I BARTŁOMIEJA APOSTOŁA ( FARY)

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Godziny dla zwiedzających:

 

dni powszednie: 10.00 – 17:00, sezon letni   : 14.00-14.00, sezon zimowy.

 

niedziele i święta: 14:00 – 17:00.

  1.  

Podczas trwania Mszy św., pogrzebów, ślubów, nabożeństw pokutnych i okresowych, katechez oraz 30 minut przed ich rozpoczęciem nie ma możliwości zwiedzania Fary.

 

W związku z okresowymi pracami konserwatorskimi i porządkowymi prowadzonymi na terenie Fary , Parafia zastrzega sobie prawo do ich okresowego zamknięcia dla ruchu turystycznego jak i zmiany godzin zwiedzania..

 

2. Wstęp do kościoła jest bezpłatny.

 

3. Wejście do Fary jest możliwe najpóźniej do 30 minut przed godziną zamknięcia.

 

INFORMACJE PORZĄDKOWE

 

1. Zwiedzając Farę należy:

- zachować ciszę,

- wyłączyć telefony komórkowe,

- mieć godny strój (zakryte ramiona i plecy).

 

2. W Farze obowiązuje zakaz:

 

- zwiedzania podczas trwania nabożeństw,

- spożywania posiłków i napojów, żucia gum,

- wprowadzania zwierząt,

- wygłaszania wykładów, prowadzenia zajęć szkolnych lub akademickich bez zgody Parafii,

- noszenia nakryć głowy przez mężczyzn.

 

3. Zabrania się wstępu do Fary osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zakłóca porządek zwiedzania i normy bezpieczeństwa oraz narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach sakralnych.

 

4. Do zwiedzania przeznaczona jest nawa główna i kaplice boczne kościoła i chór parafialny..

 

5. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników obsługi Fary.

 

REGULAMIN DLA GRUP

 

1. Grupę zorganizowaną tworzy co najmniej 11 osób i opiekunowie.

 

2. Za zachowanie grup dzieci i młodzieży podczas zwiedzania odpowiadają opiekunowie.

 

Do ich obowiązków należy:

- dbanie o bezpieczeństwo grupy,

- zwracanie uwagi na kulturę osobistą grupy,

- stosowanie się do poleceń pracowników Fary.

 

3. Grupy zorganizowane oprowadzać po Farze może jedynie przewodnik posiadający uprawnienia nadane przez Marszałka Województwa Lubelskiego, zwany niżej „przewodnikiem".

 

4Przewodnik powinien posiadać identyfikator zawieszony w widocznym miejscu.

 

5. Przewodnik powinien stosować się do poleceń pracowników obsługi Fary.

 

6. Przewodnik odpowiada za zachowanie i kulturę osobistą osób, które są przez niego oprowadzane po Farze.

 

7. Historię kościoła opowiadamy na zewnątrz Fary . Wewnątrz zachowujemy ciszę zwracając uwagę na rzeczy najistotniejsze.

 

8. Zostawiamy czas na modlitwę lub indywidualne zwiedzania